Find a Doctor - LIST OF CONSULTANTS AT AGADI HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE

Search by: Specialist

Doctor Name

Dr. B. M. Agadi

Dr.Anil B. Agadi

Dr. C. S. Pai

Dr. S. S. Jaiprakash

Dr. Hiranmayi

Dr. Sudhir

Dr. P. P. Maiya

Dr. Gnanamurthy

Dr. Nirmala

Dr. David

Dr. Vijay Narayan

Dr. S. N. Anegundi

Dr. Shashikala Rajendran

Dr. Jayashree

Dr. Sarojamma

Dr. Mariamma Jacob

Dr. Revathi Parthasarthy

Dr. Shobha

Dr. Geetha Devargudi

Dr. Radha Chamundeshwari

Dr. Bhagiratha

Dr. Sandeep subbaiah

Dr. J .Shivananda

Dr. Sanjay Subbaiah

Dr. Suryanarayana H. V.

Dr. Shyamsundar K. R.

Dr. Arvind C.

Dr. Sudhir

Dr.Saranya Devanathan

Dr. Mamatha Shetty

Dr. Supriya Shankar

Dr . Dinesh

Dr. Shekar Patil

Dr. Shashidhar

Dr. Sampath

Dr. T. S. Manjunath

Dr . Sudha

Dr .H. V. Srinivas

Dr. Vikram Kamath

Dr. P. C. Mohan

Dr. Ramesh

Dr. Manjunath Reddy

Dr. Subramani

Dr. Ganesh Nayak

Dr. Krishnamurthy

Dr .K. S. Gopinath

Dr .Rajshekhar Nayak

Dr. Avinash

Dr. Chitra

Dr. T. Muralidhar

Dr. G. Somashekar

Dr. Ramkumar

Dr. Anju A Agadi

Dr. Madhukar

Dr. Asha

Mr. Satish